Zajęcia i egzaminy


DYŻURY

wtorki godzina 18:00


Zajęcia w roku akademickim 2016/2017

Semestr letni

Powszechna historia państwa i prawa

gr. I – piątek 8.00 – 9.30 sala 07

gr. II – środa 8.00 – 9.30 sala 07

gr. III – poniedziałek 16.00 – 17.30 sala 07

gr. IV – poniedziałek 9.30 – 11.00 sala 01

Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12


The Old Polish Criminal Law in European Perspective

 Poniżej lista zagadnień egzaminacyjnych:

– punishment essay writer in the Polish law – XI-XIII century
– criminal law in the Book of Elbląg
– criminal law in the Statutes of Kazimierz the Great
– sources of criminal law in the XV-XVII century
– sources of criminal law in the XVIII century and the reforms
– the influence of foreign law to the Polish criminal law
– class divisions of the society and the criminal responsibility
– the definition of the crime in the old law
– the definition of the public and private offences in the old law
– organizations of the courts in the Polish Kingdom
– criminal procedure in the XI-XVIII century
– subject of an offcence – perpetrator and participation in an offence
– stadial forms of an offence and the criminal response

Liczba obecności na wykładach powiązana jest z liczbą zagadnień jakie należy opracować:

7 wykładów – 8 zagadnień
8 wykładów – 7 zagadnień
9 wykładów – 6 zagadnień
10 wykładów – 5 zagadnień
11 wykładów – 4 zagadnień


DZIEJE PARLAMENTARYZMU – WYKAZ ZAGADNIEŃ

    1. Zagadnienia ogólne.
    1. Parlament angielski do 1689 r.
    1. Narodziny systemu parlamentarno-gabinetowego w Wielkiej Brytanii
    1. Rozwój brytyjskiego parlamentaryzmu w XIX i XX wieku
    1. Francuskie Stany Generalne.
    1. Parlamentaryzm francuski 1789-1814
    1. Parlamentaryzm francuski 1814-1870
    1. Parlamentaryzm francuski od 1870/75 r.
    1. Parlamentaryzm niemiecki do 1871 r.
    1. Parlament w II Rzeszy
    1. Parlament w Republice Weimarskiej
    1. Władza ustawodawcza w USA
    1. Parlamentaryzm szwedzki do 1. wojny światowej
    1. Parlamentaryzm duński do 1. wojny światowej
    1. Parlamentaryzm norweski do 1. wojny światowej
    1. Parlamentaryzm sardyński i włoski do 1. wojny światowej
    1. Parlamentaryzm holenderski do 1. wojny światowej
    1. Parlamentaryzm belgijski do 1. wojny światowej
   1. Sejm dawnej Polski i organy przedstawicielskie w okresie zaborów

   20. Polski Sejm po 1918 r.

  1. Studenci obecni na:
   1. przynajmniej 8 wykładach mogą odrzucić 12 zagadnień,
   2. przynajmniej 7 wykładach mogą odrzucić 10 zagadnień,
   3. przynajmniej 6 wykładach mogą odrzucić 9 zagadnień,

   4.  przynajmniej 5 wykładach mogą odrzucić 8 zagadnień,

   5. przynajmniej 3 wykładach mogą odrzucić 4 zagadnienia.

 1. ZAGADNIEŃ OGÓLNYCH odrzucić nie wolno.

  Przychodząc na egzamin Zdający przynosi wykaz wybranych zagadnień.


810-403|
200-125 ccna book|
CISSP|
200-310 desgn pdf|
300-101|
300-115|
400-101 ccie|
300-320|
70-534 study guide|
117-303|
300-070 ciptv1|
300-320|
AWS SYSOPS|
300-075|
ADM-201|
EX200|
210-060|
70-534 pdf|
220-901 dumps|
cissp dumps|
300-101 vce|
300-115 vce|
400-101 vce|
300-320|
300-070 ciptv1 dumps|
200-125 dumps|
AWS SYSOPS|
300-075|
EX200|
SY0-401|
300-208|
CABA|
CSM-001|
70-347|
70-346|
CSSLP|
CWNA-106|
117-303|
70-483|
adm-201 certification |
200-125 ccna cost|
300-075|
210-260|
300-115 pdf|
300-101 route pdf|
210-065|
400-101 pdf|
210-060|
70-534 practice test|
200-125 vce|
300-075|
210-260|
300-115|
300-101 dumps|
210-065|
400-101 questions|
210-060|
aws sysops certification|
200-125 ccna exam cost|
300-075|
210-260|
300-115 vce|
300-101|
210-065|
400-101 dumps|
210-060|
810-403 study guide|
210-260 dumps|
300-320 dumps|
1k0-001 polycom|
1z0-808 dumps|
98-365 study guide|
300-206 senss book|
ex200 exam dump|
200-125 ccna pdf|
200-120 vce|
cism vs cissp|
70-346 practice test|
200-310 desgn|
ex200 dumps|
ex300 dumps|
cissp salary|
cissp-issap training|
100-105 icnd1|
sy0-401 dump