O mnie


custom essay writers

Dr hab. Maciej Rakowski jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego zatrudnionym w Katedrze Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1 października 2017 r. kieruje wchodzącym w skład tej Katedry Zakładem Badań nad Rozwojem Prawa.

Studia prawnicze ukończył w 1995 r. i w tym samym roku rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji. W 2002 r. obronił rozprawę doktorską pt. Prawo wyborcze do włoskiej Izby Deputowanych w latach 1861-1923, która następnie została opublikowana jako monografia nakładem Wydawnictwa Sejmowego. W 2017 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii „System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej” (Wydawnictwo Sejmowe 2016).

Prof. Maciej Rakowski zajmuje się historią parlamentaryzmu, dziejami ustroju Włoch, prawem wyborczym (dawnym i współczesnym) oraz problematyką samorządu terytorialnego. Jest autorem szeregu artykułów naukowych (vide: Publikacje) i uczestniczył w szeregu konferencji, których przedmiotem była historia ustroju i prawa sądowego.

Prowadzi zajęcia na różnych wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego. Na Wydziale Prawa i Administracji są to wykłady i ćwiczenia z powszechnej historii państwa i prawa, dziejów parlamentaryzmu na świecie, historii prawa sądowego, a także wykład w języku angielskim – The old Polish criminal law in European perspective. Na pozaprawniczych kierunkach prowadził dotąd zajęcia z podstaw prawa, historii instytucji ustrojowych, podstaw prawa, oraz wykład samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Nigdy nie nauczał w szkole niepublicznej.

Maciej Rakowski jest przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Komisji Statutowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw nauczycieli akademickich UŁ.

Maciej Rakowski jest adwokatem prowadzącym indywidualną kancelarię adwokacką w Łodzi, zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi, z zakresu prawa pracy, a także obsługą przedsiębiorców. Za działalność w samorządzie adwokackim został nagrodzony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Od 1994 r. Maciej Rakowski jest radnym Rady Miejskiej w Łodzi (sześciokrotnie został wybrany w okręgu wyborczym na Bałutach). W latach 1998-2002 r. był wiceprzewodniczącym Rady,  2011-2014 r.  przewodniczącym Komisji Ładu Społeczno – Prawnego, obecnie jest przewodniczącym Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Nie jest członkiem żadnej partii politycznej, jako radny należy do Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Ukończył ponad pięćdziesiąt maratonów na pięciu kontynentach, z rekordem życiowym 2.57:57 (Łódź 2012). Jest założycielem Klubu Sportowego „Szakale Bałut Łódź” i organizatorem zawodów biegowych – m.in. Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego oraz Sztafetowego Maratonu Szakala. Jako korespondent współpracuje z miesięcznikiem „Bieganie”. Uczestniczył w kilku wyprawach wysokogórskich (m. in. Andy, Pamir, Góry Księżycowe).

810-403|
200-125 ccna book|
CISSP|
200-310 desgn pdf|
300-101|
300-115|
400-101 ccie|
300-320|
70-534 study guide|
117-303|
300-070 ciptv1|
300-320|
AWS SYSOPS|
300-075|
ADM-201|
EX200|
210-060|
70-534 pdf|
220-901 dumps|
cissp dumps|
300-101 vce|
300-115 vce|
400-101 vce|
300-320|
300-070 ciptv1 dumps|
200-125 dumps|
AWS SYSOPS|
300-075|
EX200|
SY0-401|
300-208|
CABA|
CSM-001|
70-347|
70-346|
CSSLP|
CWNA-106|
117-303|
70-483|
adm-201 certification |
200-125 ccna cost|
300-075|
210-260|
300-115 pdf|
300-101 route pdf|
210-065|
400-101 pdf|
210-060|
70-534 practice test|
200-125 vce|
300-075|
210-260|
300-115|
300-101 dumps|
210-065|
400-101 questions|
210-060|
aws sysops certification|
200-125 ccna exam cost|
300-075|
210-260|
300-115 vce|
300-101|
210-065|
400-101 dumps|
210-060|
810-403 study guide|
210-260 dumps|
300-320 dumps|
1k0-001 polycom|
1z0-808 dumps|
98-365 study guide|
300-206 senss book|
ex200 exam dump|
200-125 ccna pdf|
200-120 vce|
cism vs cissp|
70-346 practice test|
200-310 desgn|
ex200 dumps|
ex300 dumps|
cissp salary|
cissp-issap training|
100-105 icnd1|
sy0-401 dump